ABK HUMAN RESOURCES

WARTO DBAĆ O ZDROWIE PRACOWNIKÓW

 

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA FIRM

 

Opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej o tematyce: zdrowy styl życia, sport i rekreacja, inne profilaktyczne tematyczne (nowotwory jelita, urologia etc.).

 

Program jest ukierunkowany na zbudowanie dobrych oraz wyeliminowanie złych nawyków stylu życia poprzez zainicjowanie i wprowadzenie długotrwałego zaangażowania pracowników, jak również przedstawienie działań profilaktycznych w wybranych tematach. Realizacja założonych planów programu powinna budować wartość dodaną pracowników.

 

ZAŁOŻENIA

Program powinien być prowadzony długofalowo i systematycznie, gdyż tylko taka forma gwarantuje sukces, jakim jest przekonanie osób z grupy ryzyka do podjęcia aktywności.

 

OFERTA

Firmowy i kompleksowy program zdrowego stylu życia realizowany będzie przez min. 12 miesięcy. Działania w ramach programu opierać się będą na edukacji i komunikacji skierowanej do pracowników. Główne elementy programu stanowić będą działania profilaktyczne: sport i rekreacja, aktywność fizyczna, zdrowy styl życia, odżywanie, dieta, badania profilaktyczne. Jako uzupełnienie realizowane będą działania specjalistyczne: wiedza merytoryczna, spotkania i porady lekarzy specjalistów. Komunikacja odbywać się będzie w formie przedstawiania bezpośrednich korzyści oraz pozytywnych zmian dla zdrowia pracowników, wynikających z prowadzonych działań.

 

Program może być kontynuowany w latach kolejnych jako stały element profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników.

 

Prowadzony będzie stały monitoring efektów programu poprzez rekomendacje oraz spotkania z lekarzami i specjalistami w danej problematyce.

 

DZIAŁANIA OGÓLNE - OPRACOWANIE MERYTORYCZNE

Głównym elementem poniższych działań jest przygotowanie, we współpracy ze specjalistami i autorytetami, założeń merytorycznych oraz kompleksowej bazy wiedzy obejmującej zadaną tematykę. Do programu pozyskane zostaną zarówno osoby indywidualne, jak też instytucje związane z daną tematyką. Baza wiedzy stanowić będzie materiał bazowy do realizacji poszczególnych działań.

 

Szczegółowe opracowanie założeń oraz struktury programu zawierać będzie działania dotarcia do pracowników z podziałem tematycznym, uwzględniając wiek oraz płeć osób i dopasowaną do danej grupy komunikację.

 

Cały program zostanie podzielony na miesiące tematyczne: zdrowy styl życia, sport i rekreacja, otyłość, dieta, nałogi, nowotwory jelita, problemy urologiczne i inne, które komunikowane będą za pomocą dedykowanych danym miesiącom materiałów i informacji.

 

ABK Grupa posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu programów opartych na profilaktyce zdrowotnej, w tym podejmujących określone tematyki, jak również pozyskiwania, opracowywania i wdrażania, we współpracy ze specjalistami, niezbędnej wiedzy merytorycznej.

 

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

Głównym elementem skupiającym realizowane działania jest dedykowana strona www jako kompendium wiedzy oraz kompletna baza informacji związanych z programem. Komunikacja do pracowników odbywać się będzie z wykorzystaniem dostepnych kanałów komunikacji - e-mailing (stały newsletter), intranet, wizualizacja w biurach/punktach etc.

 

Uczestnicy programu będą zdobywać tokeny za udział w poszczególnych aktywnościach. Tokeny będzie można wymieniać na nagrody. Pozwoli do zaktywizować oraz zachęcić do udziału w programie większą ilość osób.

 

 

 

RAK JELITA POLSKA

 

Jednym z najważniejszych elementów programu Rak Jelita Polska jest zaangażowanie Firm prywatnych oraz państwowych w zakresie zwiększania świadomości choroby i profilaktyki wśród swoich pracowników. Chcemy przekonać jak największą liczbę Firm do zbudowania wewnętrznych programów włączających obecne działania działów HR lub zbudować program promocji profilaktyki zdrowia wśród pracowników od podstaw.

 

Naszym celem jest stworzenie efektywnych aktywności prowadzących do podjęcia działań profilaktycznych przez pracowników.

 

Program można podzielić na 2 obszary aktywności, które chcielibyśmy rozpatrywać jako całość długofalowego programu kierowanego do pracowników. Zakres działań jest uzależniony od możliwości, potrzeb oraz specyfiki Firmy i możemy dopasowywać oraz rozwijać poszczególne elementy w wymaganych kierunkach:

 • działania ogólne (informacyjne) - dystrybucja wewnątrz Firmy plakatów oraz broszur wskazujących na problematykę, cykliczne mailingi wysyłane do kadr zarządczych i pracowników o aktualnych działaniach związanych z programem, przygotowanie materiałów do ewentualnych gazetek zakładowych itp. - program prowadzony przez min. 12 miesięcy, podzielony tematycznie i dopasowany do specyfiki Firmy;
 • działania rozszerzone - opracowanie indywidualnego programu obejmującego m.in.:
  • zbudowanie podstrony programu dla Firmy z aktualnościami oraz najważniejszymi informacjami o programie i wydarzeniach,
  • cykl spotkań dla pracowników prowadzonych przez profesorów Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz lekarzy rodzinnych (np. zrzeszonych w Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Porozumieniu Zielonogórskim),
  • "Brzoskwiniowy Miesiąc" - dystrybucja świeżych owoców brzoswkiń i moreli zakupionych dla Firmy; dystrybucja połączona z dodatkowymi działaniami informacyjnymi,
  • przygotowanie eventów dla pracowników w siedzibie Firmy z ekspozycją, darmowymi poradami specjalistów dietetyków, trenerów itp.

 

PAMIĘTAJMY: Problem raka jelita grubego dotyczy każdego z nas. Włączając się do akcji mamy szansę przekonać część pracowników do przeprowadzenia badań i tym samym być może ocalić komuś życie.

 

Jeśli choć jedna osoba dzięki nam wykryje chorobę we wczesnym stadium (z dużą szansą pełnego wyleczenia) będzie to ogromny sukces!!!

 

Propozycję chcemy rozwijać w kolejnych okresach także o inne problemy zdrowotne w ramach naszej współpracy z profesorami oraz lekarzami związanymi z Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polskim Towarzystwem Gastroenterologii, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Porozumieniem Zielonogórskim.

 

Zachęcamy do współpracy przy tym jedynym w swoim rodzaju, unikalnym projekcie. Pozostajemy otwarci na różne formy współpracy z innymi podmiotami. Jeżeli chcielibyście Państwo dołączyć się do naszego programu, zapraszamy na stronę projektu: www.rakjelita.pl oraz do kontaktu.

 

 

 

JAK ZATRZYMAĆ HEJT POD ADRESEM FIRMY, JEJ MAREK, PRODUKTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW?

Oferta szkolenia

 

Szkolenie, które daje konkretne efekty. Korzyści dla firmy. Korzyści dla pracowników:

 

 • Większa skuteczność w osiąganiu celów sprzedażowych i marketingowych. Większa wiarygodność, perswazyjność i skuteczność kampanii reklamowych oraz wszelkiego rodzaju relacji pracowników z klientami i partnerami

 • Lepszy wizerunek firmy, marki oraz pracowników w sieci - to wyższe pracownicze morale oraz większe utożsamianie się z firmą i jej wartościami. To zaś przekłada się nie większą efektywność pracy i większą determinację w zmaganiu z trudnościami oraz na większą życzliwość i wyrozumiałość w stosunku do klientów, co sprzyja wzrostowi sprzedaży

 • Lepsze efekty projektów rekrutacyjnych. Firma z dobrą opinią w sieci staje się dla najlepszych potencjalnych pracowników pracodawcą pierwszego wyboru. Jest to niezwykle istotne na rynku pracy, który w coraz większym stopniu należy i jeszcze bardziej będzie należał do pracowników

 • Wzrost kompetencje zespołu w zakresie nie tylko hejtu, ale także szeroko rozumianego marketingu internetowego. Lepsze zrozumienie „kultury Internetu”, języka obowiązującego w sieci, specyfiki komunikacji w tym obszarze – to wszystko otwiera przez działem sprzedaży i marketingu nowe możliwości

 

Podczas naszego szkolenia dowiesz się jak rozpoznawać, interpretować, klasyfikować oraz co najważniejsze neutralizować hejt na kluczowych biznesowych poziomach, a także nauczysz się także, jak korzystać w walce z hejtem z najskuteczniejszych narzędzi i metod.

 

Przeczytaj szczegóły oferty i zarezerwuj termin już dziś!

ABK GRUPA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE